Corona

In de loop van maart 2020 zijn alle activiteiten opgeschort in verband met het uitbreken van de Corona pandemie. De organisaties die van onze vrijwilligers gebruik maken om dagtochten, vakanties of wandelingen te begeleiden hebben alle activiteiten opgeschort daar de doelgroep niet meer in groepsverband op pad mocht. Daarnaast vonden wij het onverantwoord om onze vrijwilligers aan het risico van besmetting bloot te stellen, zo zij dit al zouden hebben willen doen; wij hebben hen ook niet voor deze moeilijke keuze willen stellen.

In de loop van 2020 hebben wij ons erover beraden wat onze Stichting zou kunnen doen voor de toekomst. Na overleg met de organisaties die wij steunen hebben wij besloten hen financieel bij te staan om een deel van hun vaste lasten op te vangen. Hierdoor blijven zij in staat om, zodra het door vaccinatie e.d. weer mogelijk is, als een speer uit de startblokken te komen om de cliënten met een verstandelijke beperking weer hele mooie momenten te bezorgen.

Wij prijzen ons gelukkig dat sponsoren, begunstigers, de Gemeente Horst a/d Maas en een aantal leden van de vriendenkring de financiële steun aan ons niet hebben gestaakt. Hierdoor waren wij instaat de organiserende organisaties continuïteit steun te geven. Ook in 2021 zullen wij dit beleid doortrekken tot alles weer normaal wordt.