Nieuws, activiteiten en donaties

Algemeen

Op onze nieuwspagina houden we je op de hoogte van het laatste nieuws! We vertellen je graag welke nieuwe activiteiten we voor het komende kwartaal op de planning hebben staan en welke activiteiten we reeds verzorgd hebben. Maar we houden je ook op de hoogte van vrijwilligers vergaderingen of andere activiteiten.

Heb jij suggesties, opmerkingen, tips of wellicht leuke foto’s van een activiteit waar jij bij bent geweest? Laat het ons weten! Stuur een e-mail naar stichting-steun@hotmail.com

Opschorting en hervatting van onze inzet i.v.m. Corona.

Zoals in de berichten is gemeld hebben de organisaties, die de activiteiten voor onze doelgroep organiseren, in maart 2020 hun activiteiten voor on- bepaalde tijd opgeschort in verband met de corona pandemie tot dit weer veilig kon. 

Inmiddels zijn onze doelorganisaties weer opgestart en hebben in 2022 weer een actieve herstart gemaakt van het begeleiden van reizen. Onze voornaamste partner, de Stichting Breek-Uit heeft weer 18 reizen en 33 dagtochten georganiseerd, waarvoor de vrijwilligers van onze stichting om begeleiding is gevraagd .In totaal hebben 39 vrijwilligers van onze stichting de reizen begeleid en 70 de dagtochten. Van de Wandelvereniging is geen verzoek om begeleiding gekomen voor 2022, het is ons onbekend of daar de activiteiten weer zijn opgestart. Voor een uitgebreid verslag van deze reizen en dagtochten wordt door ons verwezen naar de website www.breek-uit.nl .

Gezien de bijna stilstand in 2020-april 2022 zijn onze financiële middelen flink opgelopen daar veel van onze donateurs hun bijdragen hebben gecontinueerd. In 2020 hebben we alleen wat algemene financiële steun gegeven om de continuïteit van onze partners makkelijker te maken. Hierdoor hebben wij in 2022 alle reiskosten van onze partners voor onze vrijwilligers kunnen vergoeden voor zover het de reiskosten voor de begeleiding van reizen betreft.

Inmiddels is 2023 alweer een eind gevorderd en liggen de reisprogramma’s van 2023 bij de clienten. Zo goed als al de 23 geplande reizen van Breek-uit zijn volgeboekt en gaat het ook crescendo bij de dagtochten. Voor deze activiteiten hebben wij ca 45 vrijwilligers voor de begeleiding van de meerdaagse reizen kunnen vastleggen en zal ook voor de dagtochten het aantal vrijwilligers dagen naar de 100 gaan lopen. Voor de wandelvereniging verwachten we ook een bescheiden aanvrage later dit jaar.

Over de compensatie van de reiskosten van onze vrijwilligers zijn wij nog in gesprek, maar wij verwachten ook dit jaar deze grotendeels te kunnen dekken.

Donaties

Gelukkig zijn veel van onze donateurs ons trouw gebleven in de corona jaren en is ook de Gemeente Horst aan de Maas doorgegaan met haar jaarlijkse subsidie van €600. Hierdoor konden wij een bescheiden continuïteit steun geven in de corona jaren en kunnen we een flink deel van de reiskosten van onze vrijwilligers aan de partners vergoeden, zodat deze bovennormale kosten voor begeleiding minder ten laste van de kwetsbare en financieel zwakke doelgroep komt. In 2020 en 2021 hebben wij geen reguliere bijdragen van onze Vriendenkring gevraagd, desondanks hebben meerdere vrienden vrijwillig hun donatie overgemaakt. Voor verdere details verwijzen wij graag naar de pagina Financiën op deze Website.

Belangstellenden die ons willen steunen of lid van de Vriendenkring willen worden verstrekken wij op verzoek graag nadere informatie.

Vrijwilligersvergadering

In december 2022 is er een vrijwilligersvergadering geweest waar verslag is gedaan van alle activiteiten en waar levendig is gediscussieerd over de het reilen en zijlen tijdens de werkzaamheden.

Ook is er een evaluatievergadering van de begeleiders van reizen gehouden om de ervaring van allen met elkaar en met de werkgroep reizen te delen. In de toekomst zal weer getracht worden een thema met hulp van een deskundige uit te werken.