Bestuur Stichting Steun

Het bestuur van Stichting Steun wordt normaliter gevormd door drie bestuursleden. Twee van de leden, die ook actief betrokken bij het ontstaan van de stichting, hebben door persoonlijke omstandigheden moeten afzien van voortzetting in 2020.

Onze bestuurders ontvangen geen beloning voor het werk wat ze voor de stichting verrichten. Wel hebben ze recht op een vergoeding van de kosten die ze maken voor het uitoefenen van hun functie. Ons bestuur bestaat momenteel alleen uit:

Secretaris/penningmeester:  Sjef van der Heijden

Urgente vacatures

Op dit moment is vooral de functie van Voorzitter vacant, maar ook een splitsing van de functie secretaris/penningmeester is zeer wenselijk.

Wij stellen het op prijs als belangstellenden zich bij ons melden. Als we weer compleet zijn, zijn deze belangrijke werkzaamheden per persoon van beperkte omvang.