Doelstelling Stichting Steun

Stichting Steun heeft een bepaald doel voor ogen:

  • Door de inzet van onze vrijwilligers bevorderen en organiseren we de ondersteuning en begeleiding bij activiteiten voor mensen met een verstandelijke beperking in Zuidoost Nederland
  • Dit doen we tegen een zo gering mogelijke kosten voor de doelgroep, mensen met een verstandelijke beperking
  • Verder verrichten we alle handelingen die in de ruimste zin van het woord met het bovenstaande verband hebben of die hieraan bij kunnen dragen

 

Stichting Steun wil haar doel verwezenlijken op de volgende manier:

  • We zoeken actief naar vrijwilligers die de activiteiten qua ervaring en instelling kunnen begeleiden
  • We ondersteunen onze vrijwilligers door voorlichting, lezingen en discussies
  • We leggen contacten met organisaties en groepen die de activiteiten voor de doelgroep organiseren om met hen de behoefte aan vrijwilligers van de stichting af te stemmen en in te vullen
  • We streven naar een zo hoog mogelijke inzet van onze vrijwilligers tegen zo laag mogelijke kosten, dit doen we met behulp van financiĆ«le ondersteuning door sympathisanten, sponsoren, vrienden van de stichting en anderen