Jaarrekening 2015 / Begroting 2016

Op deze pagina laten we een overzicht zien van de jaarrekening en begroting van Stichting Steun. De jaarrekening 2014-2015 en begroting 2015-2016 geven een overzicht van de inkomsten en uitgaven, waarna we het totaal en het saldo exploitatie weergeven. Onder het schema staat een toelichting op de jaarrekening 2015 en begroting 2016.

Jaarrekening en begroting Exploitatie  rekening Begroting  
Opgemaakt 15-05-2016 2014 2015 2015 2016
Inkomsten
Schenkingen prive 10600 4776 5000 5000
Sponsor gelden 325 25 1000 1000
Subsidies 0 0 200 400
Legaten 0 0 0 0
Vriendenkring 0 0 1200 1000
Diverse baten 0 8 50 50
Voorgeschoten bedragen 50 0 0 0
Totaal 10975 4809 7450 7450
Uitgaven        
Oprichtingskosten 382 0 0 0
Bankkosten 57 133,58 100 120
Bureaukosten 24 34 30 50
Subsidie begeleiding 0 10000 10000 5100
Attentie vrijwilligers 0 750 100
Diverse uitgaven 0 0 50 50
Retour voorgeschoten 0 0 50 0
Totaal 463 10168 10980 5420
Saldo exploitatie 10512 -5359 -3530 2030
Kas begin jaar 0 10512
Kas eind jaar 10512 5153
Controle kassaldo 10512 5153