Jaarrekening 2016 / Begroting 2017

Op deze pagina laten we een overzicht zien van de jaarrekening en begroting van Stichting Steun. De exploitatie rekening 2014-2016 en begroting 2016-2017 geven een overzicht van de inkomsten en uitgaven, waarna we het totaal en het saldo exploitatie weergeven. Onder het schema staat een toelichting op de exploitatie rekening 2016 en begroting 2017.

 Jaarrekening en begroting

Opgemaakt 10-08-2017

Exploitatie rekening Begroting  
  2014 2015 2016 2016 2017
Inkomsten
Schenkingen prive 10600 4776 6746 5000 6000
Sponsor gelden 325 25 0 1000 300
Subsidies 0 0 571 400 600
Legaten 0 0 0 0
Vriendenkring 0 0 130 1000 750
Diverse baten 0 8 74 50 50
Voorgeschoten bedragen 50 0 0 0
Totaal 10975 4809 7521 7450 7700
Uitgaven          
Oprichtingskosten 382 0 0 0 0
Bankkosten 57 133,58 127 120 130
Bureaukosten 24 34 34 50 35
Subsidie begeleiding 0 10000 4741 5100 7000
Attentie vrijwilligers 0 0 100 100
Diverse uitgaven 0 0 0 50 50
Retour voorgeschoten 0 0 0 0 0
Totaal 463 10168 4902 5420 7315
Saldo exploitatie 10512 -5359 2619 2030 385
Kas begin jaar 0 10512 5153
Kas eind jaar 10512 5153 7772
Controle kassaldo 10512 5153 7772

 

Toelichting 2016 en Begroting 2017

Bureaukosten zijn voornamelijk porto en website kosten.
Subsidie begeleiding activiteiten van mensen met een beperking is volgens de opgestelde werkwijze beperkt tot de eind van voorgaand jaar beschikbare kasgelden minus verwachte exploitatieuitgaven.
In 2016 zijn de schenkingen van private personen wat opgelopen vanwege enkele grotere giften.
Er is een subsidie van de gemeente Horst aan de Maas verkregen. De inbreng van sponsorgelden en het verkrijgen van subsidies zal in 2017 worden opgepakt door een nieuwe vrijwilliger waar wij dan ook een toename van verwachten nu en in de komende jaren.
Voor de Stichting is een vriendenkring in het leven geroepen die eind 2015 gestart is.
Gezien het uitgangspunt voor ondersteuning van de financiële kosten van onze vrijwilligers bij begeleiding van in aanmerking komende activiteiten voor mensen met een beperking heeft de stichting van de  aanvragen een bedrag van €4741 betaald voor begeleiding van dagtochten, reizen en wandeltochten van de doelgroep.
Deze kosten zijn de uitgaven die de aanvragende organisaties maken voor de begeleiding door door onze stichting ter beschikking gestelde vrijwilligers. Zonder deze vrijwilligers zouden deze activiteiten niet plaats kunnen vinden.
Voor 2017 zal een bedrag van ca €7000 worden uitgekeerd volgens de richtlijnen van de stichting.