Jaarrekening 2017 / Begroting 2018

Op deze pagina laten we een overzicht zien van de jaarrekening en begroting van Stichting Steun. De exploitatie rekening 2014-2017 en begroting 2017-2018 geven een overzicht van de inkomsten en uitgaven, waarna we het totaal en het saldo exploitatie weergeven. Onder het schema staat een toelichting op de exploitatie rekening 2016 en begroting 2017.

Jaarrekening en begroting
Opgemaakt 22-03-2018 in €
Exploitatie rekening Begroting
2014 2015 2016 2017 2018 2017
Inkomsten
Schenkingen prive 10600 4776 6746 6903 6500 6000
Sponsor gelden 325 25 0 50 50 300
Subsidies 0 0 571 600 500 600
Legaten 0 0 0 0 0 0
Vriendenkring 0 0 130 1895 1200 750
Diverse baten 0 8 74 8 2 50
Voorgeschoten bedragen 50 0 0
Totaal 10975 4809 7521 9456 8252 7700
Uitgaven
Oprichtingskosten 382 0 0 0 0 0
Bankkosten 57 133,58 127 131 130 130
Bureaukosten 24 34 34 33 34 35
Subsidie begeleiding 0 10000 4741 7000 9500 7000
Attentie vrijwilligers 0 0 0 0 100
Diverse uitgaven 0 0 0 0 0 50
Retour voorgeschoten 0 0 0 0 0 0
Totaal 463 10168 4902 7164 9664 7315
Saldo exploitatie 10512 -5359 2619 2292 -1412 385
Kas begin jaar 0 10512 5153 7772 10064 7772
Kas eind jaar 10512 5153 7772 10064 8652 8157
Controle kassaldo 10512 5153 7772 10064


Toelichting 2017 en Begroting 2018

Bureaukosten zijn voornamelijk porto en website kosten.

Subsidie begeleiding activiteiten van mensen met een beperking is volgens de opgestelde werkwijze beperkt tot de eind van voorgaand jaar beschikbare kasgelden minus verwachte exploitatie uitgaven.

In 2016 en 2017 zijn de schenkingen van private personen wat opgelopen vanwege enkele grotere giften.

Aanmoedigingsgiften in 2016 en 2017: Er is een subsidie van de gemeente Horst aan de Maas verkregen.

De inbreng van sponsorgelden en het verkrijgen van subsidies zal in 2018 worden opgepakt door een    nieuwe vrijwilliger waar wij dan ook een toename van verwachten nu en in de komende jaren.

Voor de Stichting is een vriendenkring in het leven geroepen die eind 2015 gestart is. In 2017 is nog een restant van de vriendenkring bijdragen uit 2016 geïnd.

Gezien het uitgangspunt voor ondersteuning van de financiële kosten van onze vrijwilligers bij begeleiding van in aanmerking komende activiteiten voor mensen met een beperking heeft de stichting in 2017 van de aanvragen een bedrag van €7000 betaald voor begeleiding van dagtochten, reizen en wandeltochten van de doelgroep. Deze kosten zijn een deel van de uitgaven die de aanvragende organisaties maken voor de begeleiding door onze stichting ter beschikking gestelde vrijwilligers. Zonder deze vrijwilligers zouden deze activiteiten niet plaats kunnen vinden.

Voor 2018 zal een bedrag van ca €9500 worden uitgekeerd volgens de richtlijnen van de stichting.