Vrienden van Stichting Steun

Vanaf 2006 organiseert Stichting Breek-Uit dagtrips en vakantiereizen voor mensen met een beperking. Velen hebben reeds met veel plezier daaraan deelgenomen

De Stichting Breek-Uit doet voor de begeleiding bij die activiteiten een beroep op vrijwilligers van de Stichting Steun Gehandicapten Zuid-Oost Nederland, kortweg Stichting Steun genoemd. Alle vrijwilligers, die zich bij een van de activiteiten hebben ingezet, zijn verbonden aan de Stichting Steun

Wij bieden de mogelijkheid om lid te worden van de Vriendenkring van de Stichting Steun. Door lid te worden steun je in de eerste plaats het vrijwilligerswerk voor mensen met een beperking. De financiële bijdragen, die worden ontvangen, komen geheel ten goede aan mensen met een beperking. Vrijwilligers stellen zich belangeloos beschikbaar en krijgen alleen de door hen gemaakte kosten vergoed.

De leden van de Vriendenkring  krijgen bovendien rechtstreeks alle informatie over de activiteiten waarbij de vrijwilligers zich inzetten. Dat betekent onder meer dat je alle nieuwsbrieven van de Stichting Breek-Uit ontvangt.

De minimale bijdrage bedraagt 5 Euro. De mogelijkheid wordt geboden een hogere bijdrage te doen en daarvoor extra faciliteiten te ontvangen.

 

Bij een lidmaatschap van de Vriendenkring kan een keuze worden gemaakt uit de volgende varianten:

Lidmaatschap waarbij je de informatie over activiteiten voor mensen met een verstandelijke beperking per e-mail wenst te ontvangen. Hiervoor is een bijdrage van 5 Euro verschuldigd.

Lidmaatschap waarbij je de informatie over activiteiten voor mensen met een verstandelijke beperking per post wenst te ontvangen. Hiervoor is een bijdrage van 10 Euro verschuldigd.

Lidmaatschap waarbij je de informatie over activiteiten voor mensen met een verstandelijke beperking per post of per e-mail wenst te ontvangen plus eenmaal per jaar zonder extra kosten deelnemen aan een brunch. Hiervoor is een bijdrage van 25 Euro verschuldigd.

Lidmaatschap als begunstiger voor activiteiten voor mensen met een verstandelijke beperking. Bij dit lidmaatschap geldt voor de jaarlijkse bijdrage een adviesbedrag van 100 Euro. Begunstigers ontvangen alle informatie over activiteiten voor mensen met een verstandelijke beperking en kunnen zonder extra kosten eenmaal per jaar deel nemen aan een brunch. Toezending info per post of per e-mail.

 

Wil jij lid worden van onze Vriendenkring? Download nu het registratieformulier, vul het in en mail het naar stichting-steun@hotmail.com