Vertrouwenspersoon

Het bestuur van de Stichting Steun heeft een vertrouwenspersoon aangesteld. Mevrouw Marijke Niemans, wonende in de gemeente Venray, heeft deze taak op zich genomen. Zij is bereikbaar onder telefoonnummer 0478 – 58 35 32.

Mocht je als vrijwilliger op de hoogte zijn van onregelmatigheden die zich hebben voorgedaan tijdens activiteiten die je als vrijwilliger hebt begeleid, dan ben je verplicht om deze te melden. Dit kun je doen bij de vertrouwenspersoon of bij een van de leden van het bestuur.